размещение рекламы: (061)707-52-37 (095)791-21-16

Національний університет "Запорізька Політехніка"

Національний університет "Запорізька Політехніка"

Дополнительная информация

 • Адрес: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
 • Телефон:

  тел. (061) 764-25-06 факс (061) 764-21-41

   

 • Отделения:

  Приймальна комісія

  м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 60, 7-ий корпус, аудиторії 2.1, 2.2
  Контактні телефони: (061) 764-24-63 або (061) 769-82-29

 • e-mail: rector@zntu.edu.ua

 Національний університет «Запорізька політехніка» веде свій родовід з листопада 1900 року - від часу створення у місті Олександрівську (нині Запоріжжя) механіко-технічного училища. Відтоді навчальний заклад розвивався, змінював свою назву і з 2001 року отримав статус національного.

Національний університет «Запорізька політехніка» сьогодні – це 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр, 9 навчально-лабораторних корпусів, 4 студентських гуртожитку на 2300 місць, бібліотека з книжковим фондом у понад мільйон примірників, редакційно-видавничий відділ, комп'ютерна друкарня, дві спортивно-оздоровчі здравниці, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарська частина тощо.

Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 51 спеціальністю. Викладацький склад налічує понад 900 осіб, з яких 640 мають наукові ступені і вчені звання, в т.ч. 47 докторів наук, професорів. Із числа викладачів 24 особи обрані дійсними членами і членами-кореспондентами галузевих академій України, 25 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії. В університеті навчається понад 13 тис. студентів. В університеті працює військова кафедра з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі. Підготовча робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється на факультеті довузівського навчання у формі підготовчого відділення, підготовчих курсів, школи вихідного дня. У ЦПК (центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів) здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за шістьма спеціальностями. Особи, які вже мають вищу освіту, а також студенти денної форми навчання мають можливість одержати другу вищу освіту з отриманням відповідального диплома.

При університеті створено «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти», який об'єднує понад 40 шкіл, коледжів, технікумів міста Запоріжжя та області, випускники яких мають відповідні пільги при вступі до університету. До складу університету входить Токмацький механічний технікум, Бердянський машинобудівний коледж, Запорізький електротехнічний коледж, Запорізький коледж радіоелектроніки, Запорізький гуманітарний коледж. Відкрито навчальне відділення «Освіта для бізнесу», яке готує кадри для бізнес-стуктур.

Національний університет «Запорізька політехніка» в своїй структурі має такі факультети:

Інженерно-фізичний факультет

Веде підготовку фахівців за спеціальностями:
132 Матеріалознавство
136 Металургія
131 Прикладна механіка

Електротехнічний факультет
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
173 Авіоніка

Факультет комп'ютерних наук і технологій
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій
125 Кібербезпека
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка

Машинобудівний факультет
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Факультет будівництва, архітектури та дизайну
022 Дизайн
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
132 Матеріалознавство
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія

Транспортний факультет
133 Галузеве машинобудування
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Факультет економіки і управління
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління та адміністрування

Гуманітарний факультет
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
292 Міжнародні економічні відносини

Факультет управління фізичною культурою та спортом
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
227 Фізична терапія, ерготерапія

Юридичний факультет
052 Політологія
081 Право
262 Правоохоронна діяльність

Факультет соціальних наук
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
231 Соціальна робота

Факультет міжнародного туризму та економіки
051 Економіка
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

ЦЕНТР ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Здійснює підготовку майбутніх абітурієнтів до вступу і подальшого навчання в університеті за такими формами: підготовче відділення, дев'ятимісячні, шестимісячні та короткострокові курси, школа вихідного дня, заочна школа.

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

В університеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у аспірантурі і докторантурі відповідно з тринадцяти та однієї спеціальностей. Працюють спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Реалізуючи науковий потенціал та традиції кафедр, здійснюється підготовка студентів не тільки до майбутньої діяльності безпосередньо на виробництві, але і також до наукової діяльності у наукових установах і лабораторіях.

Виконання науково-дослідної роботи із залученням студентів дозволяє планувати реальну тематику курсових і дипломних проектів, забезпечує можливість участі студентів у конкурсах студентських наукових праць, наукових конференціях і винахідницькій діяльності. З числа кращих студентів формується аспірантура і здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів університету.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

підготовка спеціалістів та науково- педагогічних кадрів для зарубіжних країн;
співробітництво з закордонними вищими навчальними закладами, в тому числі обмін викладачами і студентами;
участь у конкурсах, що проводяться різними фондами з метою одержання грантів;
обмін інформацією про науково-методичні розробки, участь у конференціях, виставках, семінарах, спільні публікації тощо.
Університет має угоди про співробітництво з навчальними закладами та організаціями Бельгії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Греції, Китаю, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, Франції.

Вчені університету беруть активну участь у міжнародних виставках, де експонують науково-технічні та методичні розробки.

Щорічно студенти Національний університет «Запорізька політехніка» проходять навчання та стажування у навчальних закладах США, Німеччини, Польщі та інших країнах в рамках виконання різноманітних програм, проектів, грантів. Можливість навчатись та стажуватись за кордоном є міцним стимулом оволодіння іноземними мовами.

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Університет - єдиний у Запорізькому регіоні вищий навчальний заклад, що має кафедру військової підготовки. Функціонування кафедри почалося на початку 60-х років.

Щороку кафедру закінчують близько 400 студентів одночасно з навчанням на 3-му та 4-му курсах денної форми, отримуючи військові спеціальності командирів взводів.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ

Під час навчання в університеті кожний студент може знайти заняття за бажанням:

хорові, музичні та танцювальні ансамблі;
студентський театр естрадних мініатюр щорічно проводиться міжнародний фестиваль "Студентські жарти";
клуб винахідливих та кмітливих;
студентський радіовузол;
огляди-конкурси художньої самодіяльність факультетів, святкові концерти;
участь у різноманітних конкурсах, фестивалях міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів, спортивних змаганнях.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В Національному університеті «Запорізька політехніка» діє студентське самоврядування на рівні факультету, студентського гуртожитку, інституту, університету та його коледжів, інтегроване у систему навчально-виховної роботи зі студентами. Діяльність студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

До спортивного комплексу університету входять ігровий та гирьовий зали, зала ритмічної гімнастики, два тири, легкоатлетичний манеж. Спортивно-масові заходи проводяться на поруч розташованому стадіоні.

Студенти мають можливість за бажанням займатися різними видами спорту: легкою атлетикою, баскетболом, гандболом, волейболом, футболом, футзалом, ритмічною гімнастикою, кульовою стрільбою, боротьбою, настільним тенісом, туризмом тощо.

Регулярно проводяться спартакіади студентів, викладачів та співробітників.

Національний університет «Запорізька політехніка» оголошує прийом студентів на навчання за денною формою для отримання таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

бакалавр на базі повної загальної середньої освіти (після закінчення школи, ліцею, колегіуму, ПТНЗ, тощо) або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (після закінчення коледжу, технікуму, тощо);
магістр на базі освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (після закінчення університету, академії тощо за умови наявності диплома бакалавра або спеціаліста).

Університет здійснює підготовку фахівців за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній основі. Зарахування до університету здійснюється на конкурсній основі.

В університеті передбачено можливість одночасної участі у конкурсі та навчання за декількома формами підготовки.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
Випускники коледжів та технікумів, які вступають на навчання за ступенем бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються на перший (за скороченою програмою) або другий(третій) курс (на програму з нормативним терміном навчання на вакантні місця). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Ласкаво запрошуємо абітурієнтів вступати до нашого університету!
Також наголошуємо, що
на підготовчих курсах Національного університету «Запорізька політехніка» здійснюється підготовка учнів з загальноосвітніх предметів (українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова), за якими УЦОЯО проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання, та фахових дисциплін. Випускникам підготовчих курсів, які пройшли підсумкову атестацію в поточному році, у разі вступу на навчання на інженерно-технічні спеціальності, до конкурсного бала нараховуються додаткові бали за результатами підсумкової атестації, які визначаються з урахуванням вагових коефіцієнтів (0,01-0,05) помножених на бал за успішне закінчення підготовчих курсів університету (за шкалою від 100 до 200).
Мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором):
- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім військовослужбовців строкової служби) (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
- особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2018 року (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 20 % квоти обсягу місць державного замовлення).
Мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання, та/або зовнішнього незалежного оцінювання:
- особи, які мають захворювання зазначені в наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
- особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Студентам денної форми навчання надається гуртожиток.
Національний університет «Запорізька політехніка» має кафедру військової підготовки, яка з третього курсу (за конкурсом ) здійснює навчання майбутніх офіцерів запасу.найбільша кількість бюджетних місць серед вищих навчальних закладів Запорізького регіону.

При вступі Національного університету «Запорізька політехніка» абітурієнти подають такі документи:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
- документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови зарахування участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, за співбесідою та/або квотою 1, квотою 2;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.
Конкурсний відбір здійснюється на денну форму навчання до 01 серпня. Виконання вимог до зарахування при вступі за ступенем «бакалавр» на місця за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти до 1800 години 06 серпня; на основі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до 03 серпня
Зарахування на денну форму навчання проводиться до 1200 07 серпня - на держбюджетні місця та до 30 вересня за контрактом.
Адреса університету: 69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Сайт: www.zntu.edu.ua,

Відкриті та закриті конкурсні пропозиції (вступ на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 

Спеціальності ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Коефіцієнти балів конкурсних предметів (К1, К2, К3)

Коефіцієнт середнього бала атестату про повну загальну освіту (К4)

Коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗНТУ (К5)

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі 

Код

Назва

016

Спеціальна освіта 

1. Українська мова та література

0,3

0,1

0,00

100

2. Біологія

0,3

100

3. Історія України або іноземна мова

0,3

100

017

Фізична культура і спорт 

1. Українська мова та література

0,3

0,1

0,00

100

2. Біологія 

0,35

100

3. Творчий конкурс

0,25

105

022

Дизайн 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,00

100

2. Історія України або фізика

0,2

100

3. Творчий конкурс

0,5

105

035

Філологія

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,00

100

2. Іноземна мова

0,5

100

3. Історія України або географія

0,2

100

051

Економіка 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,3

100

3. Іноземна мова  або географія

0,3

100

052

Політологія 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2. Історія України 

0,3

100

3. Іноземна мова або математика

0,3

100

053

Психологія 

1. Українська мова та література

0,35

0,1

0,00

100

2. Математика

0,25

100

3. Біологія або іноземна мова

0,3

100

061

Журналістика 

1. Українська мова та література

0,35

0,1

0,00

100

2.  Історія України

0,35

100

3. Математика або іноземна мова

0,2

100

071

Облік і оподаткування 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,25

100

3. Іноземна мова  або географія

0,35

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування 

1. Українська мова та література 

0,35

0,1

0,00

100

2. Математика

0,25

100

3. Іноземна мова  або географія

0,3

100

073

Менеджмент 

1. Українська мова та література 

0,4

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,25

100

3. Іноземна мова  або географія

0,25

100

075

Маркетинг 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2.  Математика

0,25

100

3. Іноземна мова  або географія

0,35

100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. Українська мова та література 

0,35

0,1

0,00

100

2.  Математика

0,25

100

3. Іноземна мова  або географія

0,3

100

081

Право 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

Конкурсний бал не менше 140

2. Історія України 

0,3

3. Математика або іноземна мова

0,3

121

Інженерія програмного забезпечення 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,5

100

3. Фізика або іноземна мова

0,2

100

122

Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,5

100

3. Фізика або іноземна мова

0,2

100

123

Комп’ютерна інженерія 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова

0,3

100

124

Системний аналіз 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова

0,2

100

125

Кібербезпека 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова

0,3

100

131

Прикладна механіка 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,3

100

3. Фізика або іноземна мова

0,35

100

132

Матеріалознавство 

1. Українська мова та література 

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,35

100

3. Фізика або іноземна мова

0,25

100

133

Галузеве машинобудування 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,3

100

3. Фізика або іноземна мова

0,35

100

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,3

100

3. Фізика або іноземна мова

0,35

100

136

Металургія 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,3

100

3. Фізика або іноземна мова

0,35

100

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,45

100

3. Фізика або іноземна мова

0,2

100

144

Теплоенергетика

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,45

100

3. Фізика або іноземна мова

0,2

100

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика

0,35

100

3. Фізика або іноземна мова

0,3

100

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1. Українська мова та література

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика

0,35

100

3. Фізика або іноземна мова

0,3

100

153

Мікро- та наносистемна техніка 

1. Українська мова та література

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика

0,35

100

3. Фізика або іноземна мова

0,3

100

172

Телекомунікації та радіотехніка 

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова

0,25

100

173

Авіоніка

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,35

100

3. Фізика або іноземна мова

0,3

100

191

Архітектура та містобудування

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,00

100

2. Математика 

0,2

100

3. Творчий конкурс

0,5

105

192

Будівництво та цивільна інженерія 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,35

100

3. Фізика або іноземна мова

0,2

100

231

Соціальна робота 

1. Українська мова та література

0,35

0,1

0,00

100

2.  Історія України

0,35

100

3. Математика або іноземна мова

0,2

100

227

Фізична терапія, ерготерапія

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2. Біологія або хімія

0,3

100

3. Фізика або математика

0,3

100

241

Готельно-ресторанна справа 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2. Іноземна мова

0,3

100

3. Географія або математика

0,3

100

242

Туризм 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

100

2. Іноземна мова

0,3

100

3. Географія або математика

0,3

100

262

Правоохоронна діяльність

1. Українська мова та література 

0,35

0,1

0,00

100

2. Історія України 

0,3

100

3. Творчий конкурс

0,25

105

275

Транспортні технології

1. Українська мова та література 

0,2

0,1

0,05

100

2. Математика 

0,3

100

3. Фізика або іноземна мова

0,35

100

281

Публічне управління та адміністрування 

1. Українська мова та література 

0,4

0,1

0,00

Конкурсний бал не менше 140

2. Математика 

0,25

3. Іноземна мова  або історія України

0,25

292

Міжнародні економічні відносини 

1. Українська мова та література 

0,3

0,1

0,00

Конкурсний бал не менше 140

2. Іноземна мова

0,3

3. Географія або математика

0,3